Et kontaktskjema er meget populært å benytte seg av i det offentlige og andre etater. Her kan innbyggerne gi ris og ros og lett komme i kontakt med etatene.